Alle op de site afgebeelde gegevens,
waaronder teksten,
foto’s,
illustraties,
grafische materiaal,
(handels)namen,
logo’s waren- en dienstmerken en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.

 

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen,
te distribueren,
te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden,
zonder de uitdrukkelijke,
schriftelijke,
toestemming van SpieleTransport

 

SpieleTransport is niet aansprakelijk,
en blijft het gebruik van deze website geheel voor eigen rekening en risico.